Schooltijden 2017-2018

Met ingang van schooljaar 2017-2018 zijn onze schooltijden ingedeeld volgens het 5 gelijke dagen model.
Dit betekent dat wij op alle dagen (inclusief woensdag) dezelfde schooltijden hanteren.


Deze schooltijden zijn:
8:20 Inloop
8:30 Start schooldag

10:00 Pauze onderbouw (bovenbouw eet fruit in de klas)
10:15 Pauze bovenbouw (onderbouw eet fruit in de klas)

10:30 Lessen
12:00 Pauze bovenbouw (onderbouw eet een gezonde lunch)
12:15 Pauze onderbouw (bovenbouw eet een gezonde lunch)

12:30 Lessen
14:00 Einde schooldag