De oudervereniging heeft een belangrijke functie binnen de school. Ze heeft als algemene taken:
-Het contact en de samenwerking tussen ouders en leerkrachten bevorderen.
-Het organiseren van activiteiten t.b.v. de leerlingen.

De oudervereniging organiseert en betaalt allerlei activiteiten, zoals: het sinterklaasfeest, de kerstviering, het schoolreisje en de avondvierdaagse. Ze ondersteunt het team ook bij 25 jaar IKC de Wissel, de naamdag, de sportdag, de Guatemala - markt en de slotavond.

Om bovengenoemde activiteiten te kunnen bekostigen is het noodzakelijk dat de OV de beschikking heeft over financiële middelen. Daartoe vraagt zij een vrijwillige bijdrage van €25.- per kind. U ontvangt van de OV een verzoek tot betaling.
 
NL36 INGB 0004 4467 25 ten name van: Oudervereniging De Wissel te Zevenaar met kenmerk: de naam van uw kind(eren) én groep

Samenstelling van het bestuur van de oudervereniging:
Voorzitter:                Sharon Bohr- Wensink           ov.dewissel@liemersnovum.nl 
Secretaris:                Tom Jansen                                k.jansenvansoest@kpnmail.nl
Penningmeester:   Leah Erkelens                            penningmeester.dewissel@upcmail.nl

Leden:

Nancy Vink- Masbaitoeboen
Marlon Cau-de Reus
Jasper Feenstra
Odylle Hendriks
Daniëlle van der Meyden
Dianne Aleven 
Hester Janssen - van Roest
Joyce Heeres
Sandra Mokkink - Bun
1 vacature

Informatie nieuwe ouders

IKC De Wissel is het bruisende, educatieve hart van Zevenaar. We leren van elkaar en groeien door te delen. We zijn samen verantwoordelijk voor de groei van een generatie kinderen. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.