De oudervereniging heeft een belangrijke functie binnen de school. Ze heeft als algemene taken:
-Het contact en de samenwerking tussen ouders en leerkrachten bevorderen.
-Het organiseren van activiteiten t.b.v. de leerlingen.

De oudervereniging organiseert en betaalt allerlei activiteiten, zoals: het sinterklaasfeest, de kerstviering, het schoolreisje en de avondvierdaagse. Ze ondersteunt het team ook bij 25 jaar IKC de Wissel, de naamdag, de sportdag, de Guatemala - markt en de slotavond.

Om bovengenoemde activiteiten te kunnen bekostigen is het noodzakelijk dat de OV de beschikking heeft over financiële middelen. Daartoe vraagt zij een vrijwillige bijdrage van €25.- per kind. U ontvangt van de OV een verzoek tot betaling.
 
NL36 INGB 0004 4467 25 ten name van: Oudervereniging De Wissel te Zevenaar met kenmerk: de naam van uw kind(eren) én groep

Samenstelling van het bestuur van de oudervereniging:
Voorzitter:              Caroline van Toor (ov.dewissel@spodeliemers.nl) 
Secretaris:              Nancy Vink (kayleighmas@yahoo.com)
Penningmeester:  Leah Erkelens (penningmeester.dewissel@upcmail.nl)

Leden:                Suzan van Dick
                            Marlon de Reus
                            Jill Kroesen
                            Chiel van Haaren
                            Danielle van der Meyden
                            Dianne Aleven
                            Kristel Gasseling