Welkom

IKC De Wissel, waar ieder kind telt!

IKC De Wissel is een IKC waar kinderen van 0 tot 13 jaar terecht kunnen. Opvang en onderwijs werken intensief met elkaar samen. Samen zorgen we dagelijks voor een veilige en vertrouwede omgeving en een warm klimaat voor leerlingen en ouders.
Onze kernwaarden zijn welzijn, samen, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en groei. Deze kernwaarden zijn in ons aanbod binnen de opvang en ons onderwijs verweven. We streven naar differentiatie binnen ons aanbod en kijken naar wat de kinderen nodig hebben.
Ons IKC ligt aan de rand van de wijk Zonnemaat en is gesitueerd op twee locaties. Het onderwijs wordt gehuisvest aan Westeinde 101 in Zevenaar. Hier beschikken we over twaalf leslokalen, een grote hal en enkele nevenruimtes. Voor de dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en de buitenschoolse opvang maken we gebruik van  kinderdagverblijf Het Talent aan de Paganinistraat 1 in Zevenaar. Door een intensieve samenwerking bieden wij kinderen een ononderbroken ontwikkelingslijn waarbij opvang en onderwijs naadloos op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Dit kinderdagverblijf is onderdeel van kinderopvangorganisatie Zonnekinderen.

De Wissel is van origine een katholiek IKC. Wij staan open voor kinderen van allerlei gezindten, mits en voor zover de ouders akkoord kunnen gaan met de wijze waarop onderwijs, opvang en opvoeding op ons IKC vorm krijgen. Veel ouders geven aan dat de kleinschaligheid en daarmee het overzichtelijke en de veilige leeromgeving voor de kinderen doorslaggevend zijn geweest bij de keuze voor De Wissel.
Binnen ons onderwijs werken wij voornamelijk met het leerstofjaarklassensysteem. Leerlingen worden gegroepeerd op basis van hun leeftijd. Vanwege de leerlingenaantallen kan het soms zo zijn dat er, buiten de groepen 1-2, combinatiegroepen gevormd worden. Binnen de klassikale aanpak streven we naar differentiatie binnen ons aanbod en kijken we naar wat de kinderen nodig hebben. Waar nodig en mogelijk werken we op niveau. We hechten veel waarde aan een goede organisatie en een duidelijke structuur. 

Om goede resultaten te kunnen bereiken en elk kind optimale ontplooiingskansen te kunnen bieden, moet de sfeer op het gehele IKC goed zijn. Ieder kind moet zich op zijn of haar gemak voelen, zichzelf kunnen zijn. Dit heeft dan ook onze bijzondere aandacht. In ons onderwijs laten we ons leiden door de volgende vijf kernwaarden: welbevinden, samen, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en groei
 
 

Onze visie

Dat elke leerling bij ons telt, komt in de persoonlijke aandacht voor leerlingen pas echt goed tot uiting...

Informatie nieuwe ouders

IKC De Wissel is het bruisende, educatieve hart van Zevenaar. We leren van elkaar en groeien door te delen. We zijn samen verantwoordelijk voor de groei van een generatie kinderen. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.