Welkom op de website van IKC De Wissel

Een IKC waar elke leerling telt

Kinderen kunnen bij IKC De Wissel terecht van 0 tot 13 jaar. Door opvang (dag- en buitenschoolse opvang) en onderwijs te combineren, leren we de kinderen nog beter kennen. We weten wat ze nodig hebben. Hierdoor stimuleren we kinderen het beste uit zichzelf te halen. Wij leren kinderen hun eigen mogelijkheden te onderzoeken en zelfstandig te zijn. Ze leren hoe ze elkaar kunnen aanvullen en op welke manier je goed en prettig samenwerkt. Respect hebben voor elkaar is voor ons een vereiste om samen te leven. Daarbij stimuleren we de manier van leren die bij een kind past. Met plezier naar het IKC, onderwijs op maat en het beste uit jezelf halen. Daar staat ons IKC voor.
Ons IKC ligt aan de rand van de wijk Zonnemaat en is gesitueerd op twee locaties. Het onderwijs wordt gehuisvest in een gerenoveerd en uitgebreid gebouw aan Westeinde 101 in Zevenaar. Hier beschikken we over elf leslokalen, een speellokaal voor de kleuters, een grote hal en enkele nevenruimtes. Voor de dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en de buitenschoolse opvang  maken we gebruik van  kinderdagverblijf Het Talent aan de Paganinistraat in Zevenaar. Door een intensieve samenwerking bieden wij kinderen een ononderbroken ontwikkelingslijn waarbij opvang en onderwijs naadloos op elkaar aansluiten en elkaar versterken.

De Wissel is een katholiek IKC . wij staan open voor kinderen van allerlei gezindten, mits en voor zover de ouders akkoord kunnen gaan met de wijze waarop onderwijs, opvang en opvoeding op ons IKC vorm krijgen. Veel ouders geven aan dat de kleinschaligheid en daarmee het overzichtelijke en de veilige leeromgeving voor de kinderen doorslaggevend zijn geweest bij de keuze voor De Wissel.
Binnen ons onderwijs werken wij met jaargroepen. Binnen de klassikale aanpak wordt gestreefd naar voldoende ruimte voor individuele ontplooiing en zelfstandigheid van kinderen. Waar nodig en mogelijk werken we op niveau. We hechten veel waarde aan een goede organisatie en een duidelijke structuur. 

Om goede resultaten te kunnen bereiken en elk kind optimale ontplooiingskansen te kunnen bieden, moet de sfeer op het gehele IKC goed zijn. Ieder kind moet zich op zijn of haar gemak voelen, zichzelf kunnen zijn. Dit heeft dan ook onze bijzondere aandacht. In ons onderwijs laten we ons leiden door de volgende vier kernbegrippen: veiligheid, ontplooiing, samen-leven en kwaliteit. In onze schoolgids worden deze begrippen nader toegelicht.
 
IKC De Wissel, waar ieder kind telt!

Onze visie

Dat elke leerling bij ons telt, komt in de persoonlijke aandacht voor leerlingen pas echt goed tot uiting...

Informatie nieuwe ouders

IKC De Wissel is het bruisende, educatieve hart van Zevenaar. We leren van elkaar en groeien door te delen. We zijn samen verantwoordelijk voor de groei van een generatie kinderen. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.