Contactgegevens
Westeinde 101
6904 AC Zevenaar
Rots en water les 3 en 4

De derde les hebben we met de hele klas samen gedaan.  Het lesdoel voor vandaag was Niet laten afleiden . Wat doe je om je niet af te laten leiden door alles wat er gebeurt.  We hebben samen in tweetallen en drietallen oefeningen gedaan. 
Het verhaal van de leeuwin met haar jongen stond hierbij centraal. 
In drietallen was een leerling degene die moest focussen en niet lachen...
de tweede kreeg een slang om de ander af te leiden ...
nummer drie mocht observeren en af tikken wanneer de concentratie weg was.
Dit kon door bv lachen..

In de vierde les hebben we geoefend met confrontatie.
Wat doe je bij een confrontatie...hoe stel je je op.
Welke regels kun je toepassen en helpen je bij een confrontatie. 
De oefeningen proberen we zoveel mogelijk te gebruiken en toe te passen in de klas.
Ook zijn we gaan oefenen of je elkaar vertrouwen kunt.
Het was een mooie les en in de klas gaan we het geleerde zoveel mogelijk proberen toe te passen.


Samen werken en tot staan komen...


....gelukt...


hier ook!!!

Wat doe je wanneer iemand je een duw geeft...


Concentratie!!


Het gaat heel goed!!!


opperste  concentratie!


Ook hier gaat het goed


Wie pakt na allerlei oefeningen als eerst de bal...
Gelukt!!


Ga voor degene staan die je uitdaagt en zeg stop hou op!


Elkaar iets vertellen met de rug naar elkaar toe..


Het is fijn wanneer je elkaar aankijkt.


Kan ik je vertrouwen...zorg je ervoor dat niemand tegen me aanloopt...


Sluit je ogen en vertrouw erop dat het goed gaat!!