Als u contact wil leggen met de oudervereniging of de medezeggenschapsraad dan kunt u altijd mailen naar:


Oudervereniging:                 ov.dewissel@spodeliemers.nl

Medezeggenschapsraad:   MR.dewissel@spodeliemers.nl