o u d e r v e r e n i g i n g

Zevenaar, september 2017

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

De oudervereniging organiseert tal van activiteiten op school voor uw kind(-eren).
Ook dit jaar zijn allerlei activiteiten gepland: 25 jaar IKC de Wissel, sinterklaas, kerstviering, disco, avondvierdaagse, schoolreisje, sportdag, musical etc.

Hiervoor is veel geld nodig. De geïnde ouderbijdragen zijn de grootste inkomstenbron van de
oudervereniging. Deze ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage en wordt besteed aan de
bovengenoemde activiteiten voor de kinderen.

Indien de ouderbijdrage voor ieder kind betaald wordt, kan de hoogte van de ouderbijdrage
laag gehouden worden en kunnen alle activiteiten georganiseerd worden.
De ouderbijdrage is momenteel vastgesteld op € 25,- per kind.

Wij verzoeken u vriendelijk om het bedrag vóór 22 oktober a.s. over te maken op:
NL36 INGB 0004 4467 25 ten name van: Oudervereniging De Wissel te Zevenaar
met kenmerk: de naam van uw kind(eren) én groep.
Dit maakt het ons mogelijk om de betaling eenvoudig in de administratie te verwerken.
Indien u wenst, is het mogelijk om in termijnen te betalen. U kunt daarvoor contact opnemen
met ondergetekende.

We hopen uw betaling zo spoedig mogelijk tegemoet te kunnen zien, zodat we uw
zoon/dochter ook dit jaar weer een leuk programma kunnen bieden.
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

Met vriendelijke groet,

Namens de Oudervereniging ‘de Wissel’
Leah Erkelens
penningmeesterdewissel@upcmail.nl
0316-527001

Informatie nieuwe ouders

IKC De Wissel is het bruisende, educatieve hart van Zevenaar. We leren van elkaar en groeien door te delen. We zijn samen verantwoordelijk voor de groei van een generatie kinderen. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.